สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 4 ตำแหน่ง ด่วนมาก

− Feb 05,2018 −

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ

การศึกษา :

จบปริญญาโท (ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา)

หรือจบปริญญาเอก (ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา ปริญญาเอกวิศวกรรมโยธา)

 

นอกจากนี้ รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา อีก 2 ตำแหน่ง ที่จบในสาขาที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมโยธา

คุณสมบัติที่ต้องการ

การศึกษา :

จบปริญญาโท (ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา ปริญญาโทวิสาขาที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมโยธา)

หรือจบปริญญาเอก (ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา ปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมโยธา)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 081-920-8407  ผศ.อุทัย อึ๋งเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หรือ 02-800-6800 ต่อ 2164Back