ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานพิธีเปิด “โครงการผู้บริหารยุคใหม่ NEW ERA” และบรรยายพิเศษหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร

− May 09,2018 −

 พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการผู้บริหารยุคใหม่ NEW ERA”  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์  ม.กรุงเทพธนบุรี  และบรรยายพิเศษหัวข้อ “คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร”  ในการนี้ ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ให้การต้อนรับและดร.เอราวัณ  ทับพลี ผู้อำนวยการโครงการผู้บริหารยุคใหม่ NEW ERA ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์  และการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว  โดยมีนักศึกษาปริญญาโทโครงการผู้บริหารยุคใหม่ NEW ERA  นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  คณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และวิทยาลัยในเครือ จำนวน 100 คนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษที่อาคาร Sports Complex ชั้น 4  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2561

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back