ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ขอแสดงความยินดี พิธีรับชุดพนักงานผู้ช่วยพยาบาลของนักศึกษา หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 29

− May 04,2018 −

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีรับชุดของนักศึกษา หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 29 หลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุข รุ่นที่ 1 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยในพิธีดังกล่าวนักศึกษาเข้ารับชุดพนักงานผู้ช่วยพยาบาลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ให้กำเนิดวิชาชีพพยาบาลของไทย ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ได้ร่วมติดดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักศึกษาด้วยที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back